Privacy verklaring - EDN'56

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Sportvereniging EDN‘56
De Haan 1,  5089 NJ Haghorst 
KVK: 40258114
bestuuredn@outlook.com

 

Sportvereniging EDN’56 (hierna te noemen: EDN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze verklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u lid of vrijwilliger bent van onze vereniging. Deze gegevens hebt u zelf aan ons verstrekt. (Voor minder jarigen hebben de ouders / voogd dit gedaan)

 

De persoons gegevens die wij verwerken zijn:

 • achternaam                                  
 • voornaam                          
 • voorletters                        
 • straat en huisnummer   
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • mobiel telefoonnummer
 • iban nummer                    
 • e-mail adres          

 

Deze gegevens gebruiken wij om:

 • U in te schrijven als lid bij de KNVB.
 • Het afhandelen van uw contributie / betalingen.
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de (sport) activiteiten.
 • Voor onze website, met als doel om algemene informatie te geven over  team samenstelling of de rol die je bij de vereniging vervult.
 • Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een (team) foto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij / zij niet gefotografeerd.
 • EDN verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  

Bewaren van de gegevens:

 • EDN zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Sommige gegevens kunnen echter langer bewaard blijven i.v.m. de historische waarde voor EDN. Zoals jubilea.
 • Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en alleen te gebruiken door degene die daarvoor bevoegd zijn. De KNVB zorgt voor de beveiliging van Sportlink.

 

Delen met derden:

 • EDN verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB (bv. om uw over te schrijven als lid).
 • EDN deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met de leden en vrijwilligers van EDN voor contactmomenten.
 • Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

 

Beveiliging:

EDN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuuredn@outlook.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuuredn@outlook.com

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!